วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี อำเภอธั

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 40 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ 01