วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อเข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
#รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวท้องถิ่น