วันที่ 10 มกราคม 2562 นางชมพูนุช อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกา

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางชมพูนุช อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 21 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงาน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ