วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 บุญบั้งไฟ 62

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ และชาวบ้านนาอ้อ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บุญเดือนหกที่บ้านนาอ้อจะจัดขึ้นทุกปี แต่จะหมุนเวียนกันจัดปีละวัด ตอนกลางวันจะมีการประกวดเซิ้งบุญบั้งไฟ แต่งกายด้วยด้วยชุดย้อนยุคของแต่ละหมู่บ้าน กลางคืนมีมหรสพให้ชาวบ้านได้ดูได้สนุกสนานกัน ปีนี้บุญที่วัดใหญ่ วัดศรีจันทร์ นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานอย่างสนุกสนาน