วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ ทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ ทัศนศึกษาดูงาน ” ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี