วันที่ 11 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม อปพร.เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ จุดตรวจหน้าแขวงทางหลวงเลย

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม อปพร.เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ จุดตรวจหน้าแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 (กม.0)