วันที่ 12 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดงาน วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในงานมีการสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าองค์หลวงปู่ใจดี ที่วัดธรรมวราลังการ และมีกิจกรรมการแข่งขันกา

วันที่ 12 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดงาน วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในงานมีการสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าองค์หลวงปู่ใจดี ที่วัดธรรมวราลังการ และมีกิจกรรมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงต่างๆจากกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ ลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ