วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำคณะผู้สูงอายุจากโ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำคณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชุมพลและตำบลบ้านนา จำนวน 120 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ