วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจาก บริษัท เอ เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาดำเนินการโค

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจาก บริษัท เอ เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาดำเนินการโครงการออกแบบพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ โดยกรมการท่องเที่ยว โดยทีมงานลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ในรอบที่ 2