วันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ณ ห้องประชุมคำแดง

วันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ณ ห้องประชุมคำแดง 18