วันที่ 19 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลถ

วันที่ 19 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 34 คน โดยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและการบริหารองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง