วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ