วันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย ท่านรองเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำโดย ท่านรองเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน โดยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาอ้อ