วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน 80 คน โดยมาแ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน 80 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และการนำศาสตร์พระราชามาใช้