วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุมจังหวัดร้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุมจังหวัดร้อนเอ็ด จำนวน 100 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ และฐานการเรียนรู้ชุมชนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียน