วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อต้อนรับคณะ Supercar พาเที่ยวริมโขง E-SARN Road Trip มีรถ BMW ร่วมขบวน จำนวน 21 คัน โดยคณะได้มารับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นถิ่น ชมการแสดงพื้นบ้าน และเข้าเยี่ยมชมวัด

วันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อต้อนรับคณะ Supercar พาเที่ยวริมโขง E-SARN Road Trip มีรถ BMW ร่วมขบวน จำนวน 21 คัน โดยคณะได้มารับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นถิ่น ชมการแสดงพื้นบ้าน และเข้าเยี่ยมชมวัดศรีจันทร์