วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสิน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 45 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร และโรงเรียนผู้สูงอายุ 1