วันที่ 21 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบ

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 94 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน