วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำ