วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบทบาทสตรี