วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการค่ายผู้นำเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดโครงการค่ายผู้นำเด็ก และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ