วันที่ 23 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 55 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก