วันที่ 24 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำผู้บริหารองค์กรส่วนท้

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวน 130 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ