วันที่ 24 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ จากเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณไปยังเม

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ จากเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน