วันที่ 24 เมษายน 2562 จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือน พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ณ ลานอเนกประสงค์อาคารป้อ

วันที่ 24 เมษายน 2562 จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือน พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ณ ลานอเนกประสงค์อาคารป้องกัน เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีมอบ และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและกำลังพลที่เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนด้วย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ลมกรรโชคแรงในพื้นที่ตำบลนาอ้อ ทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายประมาณ 75 หลังคาเรือน
เบื้องต้นเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ออกสำรวจความเสียหายความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้ทำการช่วยเหลือในส่วนของการตัดต้นไม้ เสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย กำลังพลเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ ๒๘ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. ผู้นำท้องถิ่น ในส่วนวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอเมืองเลย
เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในครั้งนี้