วันที่ 27 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับชุมชนตำบลนาอ้อ จัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาติมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในกา

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับชุมชนตำบลนาอ้อ จัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาติมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทำบุญมหาชาติ มีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล