วันที่ 28 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จั

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 96 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน