วันที่ 29 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับใบเกียรติบัตร ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ประเภทสมุนไพร มอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่าชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

วันที่ 29 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ นำกลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับใบเกียรติบัตร ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ประเภทสมุนไพร มอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่าชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม