วันที่ 3 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนว

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ