วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกา

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว