วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ