วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกระงับไฟไหม้สวนสักเขตนาบน

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกระงับไฟไหม้สวนสักเขตนาบน