วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สงกรานต์โบราณสถานวัดห้วยห้าว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์โบราณสถานวัดห้วยห้าว จังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ วัดห้วยห้าว บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชนาส ชัชวาลวงศ์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสักการะโบราณสถานวัดห้วยห้าว พิธีสรงน้ำโบราณสถาน การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย การก่อเจดีย์ทราย และการบรรเลงเพลงพื้นบ้านเพื่อรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิที่ปกปักรักษาโบราณสถานวัดห้วยห้าว