วันที่ 5 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ลงพื้นที่สำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ลงพื้นที่สำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ