วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ โดยคณะได้มาเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำผาปู่ เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ โดยคณะได้มาเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำผาปู่ เพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10