วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เลี้ยงบ้านศาลเจ้าปู่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับ ชาวตำบลนาอ้อ ทำพิธีกรรมเลี้ยงบ้านศาลเจ้าปู่คำแดง เพื่อให้ปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันภัยต่างๆให้ผ่านพันไปด้วยดี โดยมีเครื่องบนบานสารกล่าว เป็นเครื่องม้ามักเขียว(เหล้าขาว) น้ำส้ม เสื้อผ้า ดอกไม้แดง(เงินใบร้อย) ศาลเจ้าปู่คำแดงเป็นปูชนียสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวนาอ้อ เดิมเป็นศาลเพียงตาชาวบ้านผู้มีความทุกข์ ทางใจได้มากราบไหว้ ขอพร บนบานสารกล่าว เมื่อปี พ.ศ.2554 ได้เริ่มทะนุบำรุงบูรณะศาลเจ้าปู่คำแดงจากกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาของชาวบ้าน ต่อมาเทศบาลตำบลนาอ้อได้ให้การสนับสนุนสร้างศาลเจ้าปู่คำแดงหลังใหม่ สร้างศาลา ซุ้มประตู โรงเก็บของภายในศาลเจ้าปู่คำแดง จนแล้วเสร็จ ชาวตำบลนาอ้อมีความเชื่อ ศรัทธาในเจ้าปู่คำแดงเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะบนบานสารกล่าว เรื่องการสอบ การทำงาน ข้าวของหาย และ การดำเนินชีวิต