วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โครงการธนาคารเวลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น โดยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาสำหรับดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย (พื้นที่นำร่อง) เทศบาลตำบลนาอ้อ