วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอห้วยพล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอห้วยพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 130 คน โดยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ