วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซ่อมของเล่น

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยงานป้องกัน ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเล่น ณ สนามเด็กเล่นหน้าโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆโรงเรียนเทศบาลและเด็กๆในชุมชนที่มาใช้บริการ #เล่นให้สนุกเพื่อเสริมพัฒนาการอย่างปลอดภัย