วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายุเยี่ยมเพื่อน

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอาวุโสศึกษา เทศบาลตำบลนาอ้อ ออกเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนที่บ้านนางสลิด ศรีมงคล ชุมชนที่ 9 #เพื่อนไม่ทิ้งกัน