วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้าเวลา 06.20 น. นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะถวายภัตราหารพร้อมปัจจัย จากนั้นร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงาน
เวลา 11.00 น. จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน