วันวิสาขบูชา 62

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีม คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีชมชื่น ตำบลนาอ้อ (วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนที่วัด)