วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 118 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและโรงเรียนผู้สูงอายุ