วัันที่ 26 มีนาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ กิจการ อปพร.