ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตรวจและให้คำแนะนำแม่ค้าที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตรวจและให้คำแนะนำแม่ค้าที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ ตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)