สระบุรี 22-12-63

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 250 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน