สะอาดไชยศรี 24-12-63

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 44 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร