สำรวจคลองส่งน้ำ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองช่าง ร่วมกับชาวบ้าน ออกสำรวจคลองส่งน้ำในชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ