สำรวจความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำรวจความเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายหลังจากฝนตกหนักติดต่อกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป