สำรวจพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทมาตย์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมคณะ
ได้ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ขณะนี้น้ำทรงตัว ขอให้ชุมชนเฝ้าระวังร่วมกัน